Franchise Devir Sözleşmesi

Franchise Devir Sözleşmesi

Franchise devir sözleşmesi, mevcut bir franchise alanın işletmesini başka bir kişiye devretmesi sürecini düzenleyen yasal bir belgedir. Bu süreç, hem franchise verenin hem de yeni franchise alanın haklarını ve sorumluluklarını korumak amacıyla titizlikle yönetilir. Bu makalede, franchise devir sözleşmesinin ne olduğunu, nasıl hazırlandığını ve dikkat edilmesi gereken önemli noktaları inceleyeceğiz. Ayrıca, franchise devir süreci hakkında sıkça sorulan sorulara da yanıtlar vereceğiz.

1. Franchise Devir Sözleşmesinin Tanımı

Franchise devir sözleşmesi, mevcut bir franchise işletmesinin haklarının ve yükümlülüklerinin, başka bir kişiye veya şirkete devredilmesini düzenleyen resmi bir anlaşmadır. Bu sözleşme, devreden franchise alan ile devralan taraf arasında yapılır ve franchise verenin onayını gerektirir.

1.1. Sözleşmenin Tarafları

 • Devreden Taraf: Mevcut franchise sahibi.
 • Devralan Taraf: Yeni franchise sahibi.
 • Franchise Veren: Franchise iş modelini sağlayan ve onay yetkisine sahip olan taraf.

1.2. Sözleşmenin Amacı

 • Hak ve Yükümlülüklerin Devri: Mevcut franchise haklarının ve sorumluluklarının yeni franchise alana devredilmesi.
 • Onay ve Uyum: Franchise verenin, devrin şartlarını onaylaması ve tüm tarafların franchise sözleşmesine uygun hareket etmesi.

2. Franchise Devir Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Franchise devir sözleşmesi, belirli adımları ve yasal gereklilikleri izleyerek hazırlanır. İşte bu sürecin temel adımları:

2.1. Devir Niyetinin Bildirilmesi

 • Bildirim: Mevcut franchise sahibi, devir niyetini franchise verene yazılı olarak bildirir.
 • Onay Süreci: Franchise veren, devir talebini değerlendirir ve onaylar.

2.2. Devir Şartlarının Belirlenmesi

 • Devir Bedeli: Franchise devri için belirlenen bedelin taraflar arasında anlaşmaya varılması.
 • Yasal Gereklilikler: Devir sürecinin yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi (vergi, izinler vb.).

2.3. Sözleşmenin Hazırlanması

 • Taraf Bilgileri: Devreden, devralan ve franchise verenin bilgileri.
 • Devir Şartları: Devir bedeli, ödeme koşulları, devrin kapsamı ve süresi.
 • Hak ve Yükümlülükler: Tarafların hakları, sorumlulukları ve uyulması gereken kurallar.

2.4. Sözleşmenin İmzalanması

 • Tarafların Onayı: Sözleşme, tüm taraflar tarafından okunur ve onaylanır.
 • Noter Onayı: Gerekli durumlarda sözleşme, noter huzurunda onaylatılır.

3. Franchise Devir Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Franchise devir sözleşmesinin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

3.1. Franchise Verenin Onayı

 • Onay Şartları: Franchise verenin devri onaylaması için gerekli şartları ve prosedürleri kontrol edin.
 • Sözleşme İncelemesi: Franchise verenin sağladığı orijinal sözleşmeyi ve devir şartlarını dikkatlice inceleyin.

3.2. Devir Bedeli ve Ödeme Koşulları

 • Devir Bedeli: Devir bedelinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirin.
 • Ödeme Koşulları: Ödeme planı, peşinat ve taksitlendirme gibi ödeme koşullarını açıkça belirleyin.

3.3. Yasal Gereklilikler ve İzinler

 • Vergi Yükümlülükleri: Devir işlemi sırasında ortaya çıkabilecek vergi yükümlülüklerini ve sorumluluklarını göz önünde bulundurun.
 • İşletme İzinleri: İşletme için gerekli olan tüm izinlerin ve belgelerin devralan tarafın adına düzenlenmesini sağlayın.

3.4. Eğitim ve Destek

 • Eğitim Programları: Yeni franchise alanın, franchise veren tarafından sağlanan eğitim programlarına katılmasını sağlayın.
 • Destek Hizmetleri: Franchise verenin sağladığı sürekli destek hizmetlerinden devralan tarafın faydalanmasını sağlayın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Franchise devir sözleşmesi nedir?

Cevap: Franchise devir sözleşmesi, mevcut bir franchise işletmesinin haklarının ve yükümlülüklerinin, başka bir kişiye veya şirkete devredilmesini düzenleyen resmi bir anlaşmadır.

Soru: Franchise devir sözleşmesi nasıl hazırlanır?

Cevap: Franchise devir sözleşmesi, devir niyetinin bildirilmesi, devir şartlarının belirlenmesi, sözleşmenin hazırlanması ve tarafların onayı ile hazırlanır. Gerekli durumlarda noter onayı da alınır.

Soru: Franchise devri için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap: Franchise devri için öncelikle devir niyeti franchise verene bildirilir, devir şartları belirlenir, sözleşme hazırlanır ve taraflarca onaylanır. Franchise verenin onayı gereklidir.

Soru: Franchise devir sözleşmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Franchise verenin onayı, devir bedeli ve ödeme koşulları, yasal gereklilikler, işletme izinleri, eğitim ve destek hizmetleri gibi önemli noktalara dikkat edilmelidir.

Soru: Franchise devir işlemi sırasında hangi yasal gereklilikler yerine getirilmelidir?

Cevap: Vergi yükümlülükleri, işletme izinleri ve gerekli belgelerin devralan tarafın adına düzenlenmesi gibi yasal gereklilikler yerine getirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir