Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, Türkiye’de ve dünya genelinde yaygın olarak tercih edilen bir şirket türüdür. Orta ölçekli işletmeler için ideal olan bu şirket yapısı, sınırlı sorumluluk ve esnek yönetim gibi avantajlar sunar. Bu makalede, limited şirketin ne olduğunu, özelliklerini, kuruluş sürecini ve avantajlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, limited şirketler hakkında merak edilen sorulara da yanıtlar vereceğiz.

1. Limited Şirketin Tanımı

Limited şirket (Ltd. Şti.), bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Limited şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir yapı sunar.

1.1. Limited Şirketin Temel Özellikleri

 • Sermaye Yapısı: Limited şirketlerin sermayesi paylara bölünmez, ancak her ortak belirli bir sermaye payına sahiptir.
 • Ortakların Sorumluluğu: Ortaklar, şirkete taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı sorumluluğa sahiptir.
 • Hisse Devri: Ortakların sermaye payları, diğer ortakların onayı olmadan devredilemez.
 • Yönetim: Şirketin yönetimi, ortaklar kurulu tarafından atanır ve genellikle müdür veya müdürler tarafından yürütülür.

2. Limited Şirketin Kuruluş Süreci

Limited şirket kurmak, belirli yasal ve idari adımları içeren bir süreçtir. İşte limited şirket kuruluşunun temel adımları:

2.1. Ana Sözleşmenin Hazırlanması

 • Ana Sözleşme İçeriği: Şirketin ticaret unvanı, merkezi, amacı, sermaye miktarı, ortakların isimleri ve sermaye payları gibi bilgileri içerir.
 • Kurucuların İmzaları: Ana sözleşme, kurucular tarafından imzalanır ve noter tarafından onaylanır.

2.2. Ticaret Sicil Müdürlüğü Kaydı

 • Başvuru: Ana sözleşme ile birlikte ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılır.
 • Gerekli Belgeler: Ana sözleşme, kurucular beyanı, noter onaylı imza sirküleri, kira kontratı veya tapu fotokopisi gibi belgeler sunulur.

2.3. Vergi Dairesi Kaydı

 • Vergi Kimlik Numarası: Vergi mükellefiyeti için vergi dairesine başvuru yapılır ve vergi kimlik numarası alınır.

2.4. Noter İşlemleri

 • İmza Sirküleri: Müdür veya müdürlerin imza sirküleri noter tarafından onaylanır.

2.5. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kaydı

 • Çalışan Kaydı: Şirket, çalışanları için SGK’ya kaydolur.

2.6. Belediye Ruhsatı

 • İşyeri Ruhsatı: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için belediyeye başvuru yapılır.

3. Limited Şirketin Avantajları

Limited şirket kurmanın birçok avantajı vardır. İşte bu avantajlardan bazıları:

3.1. Sınırlı Sorumluluk

 • Ortakların Sorumluluğu: Ortakların sorumluluğu, şirkete taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Bu, kişisel malvarlıklarının korunmasını sağlar.

3.2. Esnek Yönetim

 • Yönetim Yapısı: Limited şirketlerin yönetimi daha esnek olup, ortaklar kurulu tarafından atanır ve genellikle müdürler tarafından yürütülür.
 • Hızlı Karar Alma: Daha az formalite ile hızlı karar alma süreçleri mümkündür.

3.3. Düşük Kuruluş Maliyeti

 • Kuruluş Süreci: Limited şirketlerin kuruluş maliyeti, anonim şirketlere göre daha düşüktür ve süreç daha kısadır.
 • İşletme Giderleri: Günlük işletme giderleri genellikle daha düşüktür.

3.4. Vergisel Avantajlar

 • Vergi Kolaylıkları: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bazı vergisel avantajlar ve teşvikler mevcuttur.

Limited Şirketler Hakkında Merak Edilen Sorular (SSS)

Soru: Limited şirket nedir?

Cevap: Limited şirket, bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür.

Soru: Limited şirket nasıl kurulur?

Cevap: Limited şirket kurmak için ana sözleşme hazırlanır, ticaret sicil müdürlüğüne kaydolunur, vergi dairesine ve SGK’ya kayıt yapılır ve belediyeden işyeri ruhsatı alınır.

Soru: Limited şirketlerin avantajları nelerdir?

Cevap: Limited şirketlerin avantajları arasında sınırlı sorumluluk, esnek yönetim yapısı, düşük kuruluş maliyeti ve vergisel avantajlar yer alır.

Soru: Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Limited şirketlerde sermaye payları devredilemezken, anonim şirketlerde sermaye payları devredilebilir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu zorunluyken, limited şirketlerde bu zorunluluk yoktur. Ayrıca, limited şirketlerin kuruluş ve işletme maliyetleri genellikle daha düşüktür.

Soru: Limited şirketin yönetim yapısı nasıldır?

Cevap: Limited şirketlerin yönetimi, ortaklar kurulu tarafından atanır ve genellikle müdür veya müdürler tarafından yürütülür. Yönetim yapısı daha esnektir ve hızlı karar alma süreçleri mümkündür.

Soru: Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu nedir?

Cevap: Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu, şirkete taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Bu, ortakların kişisel malvarlıklarının şirket borçlarından korunmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir