Konkordato İlan Eden Firmalar

Konkordato İlan Eden Firmalar

Konkordato, mali zorluklar yaşayan firmaların borçlarını yapılandırmak ve iflas etmeden önce mali durumlarını düzeltmek amacıyla başvurdukları yasal bir süreçtir. Konkordato süreci, hem borçlu firmanın hem de alacaklıların haklarını koruyarak, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesine olanak tanır. Bu makalede, konkordato ilan eden firmaların karşılaştıkları zorluklar, konkordato sürecinin nasıl işlediği ve bu sürecin taraflar üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenecektir.

1. Konkordato Nedir?

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen veya ödemekte zorluk çeken firmaların, alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmak için mahkemeye başvurdukları bir süreçtir. Bu süreç, firmanın iflas etmeden önce mali durumunu iyileştirmesine olanak tanır.

1.1. Konkordatonun Amaçları

 • Borçların Yapılandırılması: Borçlu firmanın borçlarını belirli bir takvim ve ödeme planı çerçevesinde yeniden yapılandırması.
 • Faaliyetlerin Devamı: Firmanın iş faaliyetlerine devam etmesini sağlayarak, istihdamı ve ekonomik katkıyı sürdürmesi.
 • Alacaklıların Korunması: Alacaklıların haklarının korunması ve borçlarının bir kısmının tahsil edilmesi.

1.2. Konkordato Türleri

 • Adi Konkordato: Borçlu firmanın, borçlarının yeniden yapılandırılması için alacaklılarıyla yaptığı anlaşma.
 • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato: Borçlu firmanın malvarlığını alacaklılarına devrederek borçlarının kapatılması.
 • İflasın Ertelenmesi: Firmanın iflasın ertelenmesi için mahkemeye başvurarak mali durumunu düzeltme süresi talep etmesi.

2. Konkordato Süreci

Konkordato süreci, belirli aşamalardan oluşur ve mahkeme denetiminde gerçekleştirilir. İşte bu sürecin temel adımları:

2.1. Başvuru ve Ön İnceleme

 • Başvuru: Borçlu firma, konkordato talebiyle mahkemeye başvurur ve gerekli belgeleri sunar.
 • Ön İnceleme: Mahkeme, başvuruyu ön incelemeye alır ve konkordato komiseri atanır.

2.2. Geçici Mühlet ve Kesin Mühlet

 • Geçici Mühlet: Mahkeme, borçlu firmaya geçici mühlet verir. Bu süre zarfında alacaklılar borçluyu icra takibine alamaz.
 • Kesin Mühlet: Geçici mühlet süresi sonunda mahkeme, konkordatonun devamına karar verirse, borçlu firmaya kesin mühlet verir.

2.3. Konkordato Projesi ve Alacaklıların Onayı

 • Konkordato Projesi: Borçlu firma, alacaklılarına sunmak üzere bir konkordato projesi hazırlar ve mahkemeye sunar.
 • Alacaklıların Onayı: Alacaklılar, konkordato projesini onaylar veya reddeder. Onay için belirli bir çoğunluk sağlanmalıdır.

2.4. Mahkeme Kararı ve Konkordatonun Uygulanması

 • Mahkeme Kararı: Mahkeme, alacaklıların onayını dikkate alarak konkordato hakkında nihai kararını verir.
 • Uygulama: Onaylanan konkordato projesi çerçevesinde borçların ödenmesi ve firmanın faaliyetlerini sürdürmesi sağlanır.

3. Konkordato İlan Eden Firmaların Karşılaştığı Zorluklar

Konkordato ilan eden firmalar, mali zorlukların yanı sıra birçok operasyonel ve yönetimsel zorlukla karşı karşıya kalabilirler. İşte bu zorluklardan bazıları:

3.1. Güven ve İtibar Kaybı

 • Müşteri Güveni: Konkordato ilanı, müşterilerin firmanın mali sağlığına olan güvenini sarsabilir.
 • Tedarikçi İlişkileri: Tedarikçiler, firmanın mali durumu nedeniyle ödeme koşullarını zorlaştırabilir veya ticari ilişkileri sonlandırabilir.

3.2. Finansal Zorluklar

 • Nakit Akışı Problemleri: Borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının uygulanması, firmanın nakit akışını olumsuz etkileyebilir.
 • Kredi Erişimi: Konkordato ilan eden firmalar, finansal kurumlar nezdinde kredi riskleri yüksek olarak değerlendirilir ve krediye erişim zorlaşabilir.

3.3. Çalışanların Motivasyonu

 • İş Güvencesi: Konkordato süreci, çalışanların iş güvencesi konusunda endişe duymasına neden olabilir.
 • Motivasyon Kaybı: Mali zorluklar ve belirsizlikler, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

3.4. Hukuki ve Yönetimsel Zorluklar

 • Hukuki Süreçler: Konkordato süreci, karmaşık ve uzun süren hukuki işlemleri gerektirir.
 • Yönetimsel Zorluklar: Firmanın yönetim kadrosu, konkordato sürecini etkin bir şekilde yönetmek zorundadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Konkordato ilan etmek ne anlama gelir? Cevap: Konkordato ilan etmek, borçlarını ödemekte zorluk çeken bir firmanın, borçlarını yeniden yapılandırmak ve mali durumunu düzeltmek amacıyla mahkemeye başvurması sürecidir.

Soru: Konkordato süreci ne kadar sürer? Cevap: Konkordato süreci, başvurudan itibaren birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Süreç, mahkeme kararlarına ve borçların yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak değişir.

Soru: Konkordato ilan eden firmaların borçları nasıl yapılandırılır? Cevap: Konkordato ilan eden firmaların borçları, alacaklılarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde belirli bir takvim ve ödeme planı dahilinde yeniden yapılandırılır.

Soru: Konkordato ilan eden firmalar iflas eder mi? Cevap: Konkordato ilan eden firmalar iflas etmek zorunda değildir. Konkordato süreci, firmanın mali durumunu düzeltmesi ve iflas etmeden faaliyetlerini sürdürmesi için bir fırsat sunar.

Soru: Konkordato sürecinde alacaklıların hakları nelerdir? Cevap: Konkordato sürecinde alacaklılar, konkordato projesini onaylama veya reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca, alacaklıların haklarının korunması ve borçların tahsil edilmesi için mahkeme denetiminde süreçler işletilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir