Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Nasıl Kurulur?

Bir şirket kurmak, girişimcilik yolunda atılan önemli bir adımdır. Şirket kurma süreci, seçilen şirket türüne göre farklılık gösterir. Türkiye’de en yaygın şirket türleri şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirkettir. Bu makalede, bu üç şirket türünün nasıl kurulacağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi, tek bir kişi tarafından kurulan ve işletilen bir şirket türüdür. Bu tür şirketler, genellikle küçük işletmeler için uygundur ve kuruluş süreci nispeten basittir.

1.1. Şahıs Şirketi Kuruluş Adımları

 1. Vergi Dairesi Kaydı:
  • Vergi dairesine giderek vergi mükellefiyeti başvurusu yapılır.
  • Gerekli belgeler: Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, işyeri kira kontratı veya tapu fotokopisi.
 2. Ticaret Odası Kaydı:
  • Şirket, ilgili ticaret odasına kaydedilir.
  • Gerekli belgeler: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, imza beyannamesi, oda kayıt beyannamesi.
 3. Noter İşlemleri:
  • İmza beyannamesi ve vekaletname noterde onaylatılır.
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kaydı:
  • Şirket sahibi, çalışanları için SGK’ya kaydolur.
 5. Belediye Ruhsatı:
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için belediyeye başvuru yapılır.

1.2. Şahıs Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları

 • Avantajları:
  • Kuruluş maliyeti düşüktür.
  • Kuruluş süreci hızlı ve basittir.
  • Vergi avantajları olabilir.
 • Dezavantajları:
  • Şirket sahibinin kişisel mal varlığı şirket borçlarından sorumludur.
  • Büyüme potansiyeli sınırlıdır.

2. Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket, iki veya daha fazla kişi tarafından kurulan ve ortakların sorumluluğunun sermaye ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Orta ölçekli işletmeler için uygundur.

2.1. Limited Şirket Kuruluş Adımları

 1. Ana Sözleşmenin Hazırlanması:
  • Şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ortaklar tarafından imzalanır.
  • Gerekli bilgiler: Şirketin ticaret unvanı, merkezi, sermaye miktarı, ortakların isimleri ve hisseleri.
 2. Ticaret Sicil Müdürlüğü Kaydı:
  • Şirket, ticaret sicil müdürlüğüne kaydedilir.
  • Gerekli belgeler: Ana sözleşme, kurucular beyanı, noter onaylı imza sirküleri, kira kontratı veya tapu fotokopisi.
 3. Vergi Dairesi Kaydı:
  • Vergi mükellefiyeti için vergi dairesine başvuru yapılır.
 4. Noter İşlemleri:
  • İmza sirküleri ve vekaletname noterde onaylatılır.
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kaydı:
  • Şirket, çalışanları için SGK’ya kaydolur.
 6. Belediye Ruhsatı:
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için belediyeye başvuru yapılır.

2.2. Limited Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları

 • Avantajları:
  • Ortakların sorumluluğu sermaye ile sınırlıdır.
  • Kuruluş maliyeti ve süreci makuldür.
  • Daha geniş bir sermaye tabanı vardır.
 • Dezavantajları:
  • Vergi yükümlülükleri şahıs şirketine göre daha karmaşıktır.
  • Yönetim ve karar alma süreçleri daha formalize edilmiştir.

3. Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş ve ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan bir şirket türüdür. Büyük ölçekli işletmeler için uygundur.

3.1. Anonim Şirket Kuruluş Adımları

 1. Ana Sözleşmenin Hazırlanması:
  • Şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve kurucular tarafından imzalanır.
  • Gerekli bilgiler: Şirketin ticaret unvanı, merkezi, sermaye miktarı, pay sahipleri ve pay dağılımı.
 2. Ticaret Sicil Müdürlüğü Kaydı:
  • Şirket, ticaret sicil müdürlüğüne kaydedilir.
  • Gerekli belgeler: Ana sözleşme, kurucular beyanı, noter onaylı imza sirküleri, kira kontratı veya tapu fotokopisi.
 3. Sermaye Blokajı:
  • Şirketin sermayesi, belirli bir banka hesabına bloke edilir.
 4. Vergi Dairesi Kaydı:
  • Vergi mükellefiyeti için vergi dairesine başvuru yapılır.
 5. Noter İşlemleri:
  • İmza sirküleri ve vekaletname noterde onaylatılır.
 6. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kaydı:
  • Şirket, çalışanları için SGK’ya kaydolur.
 7. Belediye Ruhsatı:
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için belediyeye başvuru yapılır.

3.2. Anonim Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları

 • Avantajları:
  • Ortakların sorumluluğu sermaye ile sınırlıdır.
  • Büyük sermaye ve kaynaklara erişim imkanı sağlar.
  • Hisseler borsada işlem görebilir ve likidite sağlar.
 • Dezavantajları:
  • Kuruluş maliyeti ve süreci diğer şirket türlerine göre daha yüksektir.
  • Yönetim ve denetim süreçleri daha karmaşıktır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Şirket kurmak için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap: Şirket türüne bağlı olarak gerekli belgeler değişiklik gösterebilir. Genel olarak, ana sözleşme, imza beyannamesi, kurucular beyanı, kira kontratı veya tapu fotokopisi, noter onaylı belgeler ve vergi dairesi kayıt belgeleri gereklidir.

Soru: Şahıs şirketi kurmak ne kadar sürer?

Cevap: Şahıs şirketi kurmak, genellikle birkaç gün ila bir hafta içinde tamamlanabilir. Süreç, gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara başvuru yapılması ile tamamlanır.

Soru: Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu sermaye ile sınırlıdır ve hisse devri daha sınırlıdır. Anonim şirketlerde ise sermaye paylara bölünmüştür ve hisseler borsada işlem görebilir. Ayrıca, anonim şirketlerin yönetim ve denetim süreçleri daha formalize edilmiştir.

Soru: Şirket kurarken nelere dikkat etmeliyim?

Cevap: Şirket kurarken, iş planınızı detaylı bir şekilde hazırlamalı, sermaye ve finansman kaynaklarınızı belirlemeli, doğru şirket türünü seçmeli ve yasal prosedürlere dikkat etmelisiniz. Ayrıca, danışmanlık hizmetleri alarak süreci daha kolay yönetebilirsiniz.

Soru: Şirket kurma sürecinde profesyonel yardım almak gerekli midir?

Cevap: Şirket kurma sürecinde profesyonel yardım almak, süreci hızlandırabilir ve hata yapma riskini azaltabilir. Hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri, özellikle limited ve anonim şirket kurulumu gibi daha karmaşık süreçlerde faydalı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir